rock3

A rock története, 3

A könyv borítója

A könyv borítója

(Hangulatjelentés egy megkésett könyvbemutatóhoz)

 

            Valóban megkésett, de mihez képest? Hogy én a decemberi könyvbemutató után kezdtem el írni róla, és eddig nem fejeztem be?! Ez így igaz! Megkéstem vele! De ha azt vesszük, hogy ennek a könyvnek a beharangozása már 2008 közepére ígérte a kötet megjelenését?! Ami tehát 7 évet késett! Úgy érzem: én NEM tudtam elkésni…

Más kérdés persze, hogy az A38 hajón 2015 december 4.–én tartott beszámolóban választ kaphattunk a késedelemre. Eszerint az akkori kiadóval való viszony átrendeződött, a gazdasági helyzet megváltozott, és ezért a könyv megjelenése elmaradt. A szerzők – Jávorszky Béla Szilárd és Sebők János – pedig más feladatokat keresett magának. Mint tudjuk, JBSZ közben publikált a VOLT-fesztiválról, a Muzsikás 40 évéről, a magyar dzsez történetéről, hogy csak a néhány munkát említsek, míg Sebők – 2013-as haláláig – inkább történelmi, zeneszociológiai munkákat publikált (pl. Az ítélet napja: Nürnberg, 1946: hóhérkötél vagy ciánkapszula?, A harmadik világháború – mítosz és realitás, Az utolsó dalt a halál játssza stb).

Számomra mindkét szerző hiteles személyiség – és mindkettőhöz életem egy szakaszában személyes kapcsolat fűzött. Közülük Sebőköt ismertem meg előbb; 1981-ben egy bécsi Queen-koncertre szervezett 3napos Express (egykori utazási iroda)-túrán. Sokat beszélgettünk, vitatkoztunk, majd az együtt-dolgozás lehetősége is felmerült (pl. a néhai torzó: POPTIKA lapnál), de végül útjaink elkeveredtek. Cikkeit viszont figyelemmel-kísértem.

Jávorszky-mestert 1991-óta ismerem; elsősorban újhullámos és pankzenei kapcsolódásunk volt az első időben, majd az 1993-as tatai dzseztáborban már e műfajban is összejöttünk. Később a Népszabadságnál segített néhány dzsezkoncerttől készült tudósítanom megjelentetésében. Könyveiben, cikkeiben mindig az alaposság és a tárgyszerűség voltak azok az erényei, melyekkel – bizonyos mértékig – kilógott a zenei szakírás e szegmense (könnyűzene, szórakoztatózene) átlagtudósítói közül! Nem véletlenül persze, hisz A rockzene szociológiája című egyetemi diplomamunkája már mutatta a témai iránti fogékonyságát, felkészültségét.

Tehát adott 2 szerző, akik nagyléptékben gondolkozva megcsinálták ennek a zenetörténeti sorozatnak a tervét, egymás után 2 – nagyon izgalmas, jó! – kötetet publikáltak is, majd: szünet! Mire pedig a folytatás reális lehetősége felmerült, egyikük: halott.

Lehet-e, szabad-e így folytatni a megkezdett – és egyikük részéről félbemaradt munkát? A könyv elolvasása után bátran állítom: lehet. Szabad! Mert ugyan Sebők jegyzetei, fejezetei torzóban maradtak, de – szarkasztikus véleménye a maradványokon is átsüt. Tárgyszerűségéhez sem férhetett kétség, így Jávorszky felhasználta A rock története, 3 címen megjelent kötetéhez Sebők János megmaradt anyagait, feljegyzéseit – nem utolsónakként vehemens szellemiségét! – és megalkotta ezt a, már közös néven kiadott kötetet.

A megjelent kötet tehát részletesen beszámol a múlt század ’80-as éveinek BPR [=Beat-Pop-Rock] történéseivel, a főáramok {mainstreams} történeti és divatvonalairól, szociológiai\társadalmi hátteréről, érthető, olvasmányos, tárgyszerű formában! A könyvet bő képanyag, név- és tárgymutató, diszkográfia egészíti ki! Kell ennél több egy jó könyvhöz? Alapvetően: NEM!

Ha viszont mélyebbre nézünk, a könyv használhatóságát, áttekinthetőségét vizsgálom, akkor már lehetne 1-2 észrevételem! Talán nem haszontalan mindez, amikor tudom azt, hogy a negyedik kötet még a szerző asztalán hever!

Először: a könyv önmagában jó, de ha az előző két kötettel összehasonlítom, akkor azokban vannak olyan dolgok, amiket jobbnak tartok. Ilyenek voltak például a kötetekben az éves történelmi, szociológiai és kultúrtörténeti összesítések, melyeket ennél a kiadványnál NAGYON hiányolok! Gondolom, e résznél Sebők János ismeretei, meghatározó hozzáállása is kellett. Hiányával viszont ez – a számomra nagyon hasznos útjelző! – itt elmaradt.

Az természetes, hogy a zeneileg kevésbé jelentős, de a divat és népszerűség okán jelentős törekvések kronológiailag korrektül benne vannak a könyvben, viszont itt az egyes műfajok, stílusok összefoglaló leírását hiányolom. Gyakorlatilag – számomra, aki egy kicsit mélyebbre is ásott e témában az átlaghallgatónál! – olykor áttekinthetetlen kuszaság látszik! Még szerencse, hogy lemezgyűjtőként NEM ezeket a zenéket keresem. Ezt a problémát viszont az előző köteteknél található stílusösszefoglalók jól megoldották. Az is kissé zavar engem a 3 kötetben, ahogy a műfaj- és stílusnevekkel bánik a szerző. Megjelennek néha olyan stílusnév-fordítások, aminek a háttere nem mindig következtethető ki (és itt most nem a „hajmetál” kifejezésre gondolok, bár annak stílusösszetevői sem tisztázottak a kötetben!). Tehát: én pontos, összefogott kategória-meghatározást is keresnék!

Azt még elviselném, hogy a szerző a hivatkozott számok eredeti – legtöbbször angol! – nyelven írja le; a számcímeknél, idézeteknél nagyon kevés a fordítás. Látom azt is, hogy mindez jelentős papírszükséglettel járhatna, de… Mintha mindenki beszélne itthon angolul (és most az egyes címek argó- és szlengjelentését nem is emlegetném)! Az már is hab a tortán, hogy egy magyarnyelvű könyvben sem láttam még ennyiszer leírva használni a szónikus kifejezést, aminek – tudtommal! – van normális jelentésű magyar megfelelője. Ennyi viszont elég is a dohogásomból! Mert egy jó könyvnél – és ez a műfajában az! – minden csak szőrszálhasogatás.

Összegezve: egy olyan zenetörténeti munkát vehetünk kézbe, amely nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, s amely olyan enciklopédikus tudást ad a korszakról, mely bármikor levehető a polcunkról és áttekinthető formában ad kultúrtörténeti információkat, ismereteket egy sokat vitatott és népszerű zenei műfajcsoport fő sodrairól és azok hátteréről.

Kossuth Kiadó, 2016. december: ~A4 formátum, 480 oldal. 6990 Forint

 

Első kötet

Első kötet

Második kötet

Második kötet

2016. február-március
There are no comments

Add yours

Loading...